FONDS STOELDRAAIER

Fonds Stoeldraaier is een klein familiefonds.  Het fonds is in 2010 opgericht door drie erfgenamen van
Mr. J.J.Bredius. In zijn geest, en die van zijn echtgenote Eldo Bredius-Gockinga, ondersteunt het kleinschalige initiatieven op het gebied van Mens & mensenrechten, Natuur & milieu en Kunst & cultuur.

Fonds Stoeldraaier selecteert zelf potentiële geschikte projecten van kleine goede doelen organisaties. Deze nodigen we uit een aanvraag in te dienen. Ongevraagde projectvoorstellen kunnen we als klein fonds helaas niet in behandeling nemen. Geselecteerde projecten ontvangen van Fonds Stoeldraaier een bescheiden bijdrage. De hoogte daarvan varieert van enkele honderden tot enkele duizenden euro’s.

BANKREKENING

NL90 TRIO 0254 8310 95