PROJECTEN

Hieronder een aantal voorbeelden van door Fonds Stoeldraaier ondersteunde projecten.

ACTIEFONDS

Het Actiefonds ondersteunt wereldwijd dappere activisten die werken aan een rechtvaardige en duurzame samenleving. Dat werk is vaak niet zonder gevaar. De steun van het Actiefonds is daarom van groot belang.

HET BUYTENHUIS

Beeldend kunstenaar Gertje Dormans uit Maastricht ontving een bijdrage voor het realiseren van het werk ‘Het Buytenhuys. Het is een folly, een bouwwerk met opzet zonder functie, landschap art, vermaak architectuur en kunst in de openbare ruimte. Het werk werd door en vakjury verkozen tot winnaar van Folly Art 2022 in Norg.

present

Stichting Present werd ondersteund bij hun hulp de tuintjes van ouderen op te schonen in Amsterdam de Pijp.

 

Wij krijgen kippen

Wij krijgen kippen  is een informele coöperatie van bewoners, ondernemers, overheid en onderwijs die zich inzet voor duurzame energie. Samen zorgen ze voor een gezondere leefomgeving en delen ze kennis. ? Wij krijgen kippen heet tegenwoordig 02025.

Power of Art house

Stichting Power of Art house werd ondersteund met het project Moving People.  Power of Art House maakt kunst in de openbare ruimte. Met dat werk stimuleert de organisatie de dialoog over belangwekkende, sociaal-maatschappelijke vraagstukken.

Share Network

Stichting Share Network zet zich in om slachtoffers van gedwongen prostitutie te begeleiden. Dit doet de stichting door gebruik te maken van onderwijs en werkgelegenheid, ten behoeve van  een duurzaam herstel en doorontwikkeling van slachtoffers van mensenhandel.

We Are Here Academy

We Are Here zet zich in voor een volwaardig leven voor vluchtelingen in limbo. Het is een zelforganisatie met een eigen school, de We Are Here Academy. Deze ontving een bijdrage voor het vervoer naar en een groepsbezoek aan het Movies that Matter Festival.

Stichting WINS

Stichting WINS Nederland kreeg geld voor een klaslokaal in Indonesië (Bali) waar wees- kinderen geleerd wordt om zelfstandig ondernemer te worden.

Shams Rumi

Journalist en filmmaker Sinan Can trekt zich het lot aan van kinderen die hij ontmoet tijdens zijn reizen naar (na-)oorlogsbieden. Hij vertelt hun verhaal én helpt hen in praktische zin via zijn stichting Shams Rumi. Die zorgt voor directe hulp zónder tussenkomst van overheden of NGO’s. De stichting werkt rechtstreeks met de mensen die hulp ontvangen. Shams Rumi kiest kleine en behapbare projecten waarvan de resultaten meteen zichtbaar zijn. Denk aan het opbouwen van een school of klaslokaal, kleding voor kinderen, zonnepanelen voor een weeshuis of soms voedsel.

BANKREKENING

NL90 TRIO 0254 8310 95