DOELSTELLING

Artikel 2 van de statuten van het fonds luidt: Het beoefenen van weldadigheid, hetzij rechtstreeks hetzij door bemiddeling van een tussenpersoon, alsmede het steunen van culturele en het algemeen nut beogende doeleinden en het steunen van initiatieven op het gebied van mens (en rechten), cultuur en natuur- en milieubeheer.

BANKREKENING

 NL90 TRIO 0254 8310 95