WELKE PROJECTEN ?

Fonds Stoeldraaier ondersteunt kleinschalige, efficiënte en doelgerichte projecten van goede doelen organisaties of personen. Het betreft organisaties met een transparante en eenvoudige organisatiestructuur en zo min mogelijk overheadkosten. Dus ‘maatwerk-‘ projecten met zo kort mogelijke lijnen naar het beoogde doel.

Het fonds kent drie brede aandachtsgebieden: Mens & mensenrechten, Natuur & milieu en Kunst & cultuur.

MENS & RECHT

Hieronder vallen projecten die zijn gericht op het bevorderen van menselijke waardigheid en mensenrechten. Dan wel het bestrijden van schendingen hiervan. Deze projecten richten zich op schrijnende omstandigheden van gemarginaliseerde mensen. Meestal groepen, maar soms ook individuen. Het zijn onder meer projecten gericht op de bevordering van kansengelijkheid, integratie, beter wederzijds begrip en respect tussen bevolkingsgroepen.

Natuur & milieu

Projecten die bijdragen aan natuurherstel en milieubescherming. Projecten binnen dit aandachtsgebied kunnen zich onder meer richten op onderzoek naar en ontwikkeling van alternatieve en duurzame energiebronnen, op vergroting biodiversiteit en op innovatieve en creatieve initiatieven met als doel energie of het milieu te (be-)sparen in alledaagse toepassingen.

Kunst & cultuur

Culturele projecten die bijdragen aan het begrip van en de betrokkenheid bij de eerste twee aandachtsgebieden. Alle kunstgenres komen in aanmerking. We hechten aan een doordachte en liefst origineel communicatieplan rondom het project.

BANKREKENING

NL90 TRIO 0254 8310 95