BESTUUR

Pien van Lange         –   Voorzitter

Taco Ruighaver         –   Secretaris

Nathalie Petrochi     –   Bestuurslid

Ernst Faber                –   Penningmeester

Mede-oprichter Robert van der Hoop adviseert het bestuur.
Dat bestuur kan zich verder gevraagd en ongevraagd laten
adviseren door een Raad van Advies.

 

BELONINGSBELEID

De bestuursleden krijgen geen vergoedingen,  noch voor hun bestuurslidmaatschap, noch voor reiskosten. Alle bestuursleden
van Fonds Stoeldraaier zijn pro-deo actief. 

ANBI

De stichting is op 6 december 2010 door de belastingdienst onder dossiernummer: 75815 aangemerkt als: Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het RSIN nummer (fiscale nummer) van de stichting is 822695662.

Op grond van de ANBI-status zijn binnen de grenzen van de fiscale wetgeving giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar, terwijl giften vrij zijn van schenkbelasting en testamentaire beschikkingen vrij van erfbelasting.

BANKREKENING

 NL90 TRIO 0254 8310 95